Now Playing
 
Sorry Kane (A) Santhoshakke (U/A) Kolahala (U/A) Haggada Kone (U/A)
Chirayu (U/A) Jai Bhajarangabali (U/A) Pyarka Gol Gumbaz (U/A) Banadi (U)
Namo Bhoothathma (A) Love in Mandya (U/A) Ambarisha (U/A) Bahaddur (U)
VCD/DVDs
 
Ugram (2014) Aaryan (2014) Jai Lalitha (2014) Drushya (2014)
Profiles
 
V Somashekar Tiger Prabhakar P Sheshadri R N Jayagopal
Next Change
 
25-12-2014 Jothi alias Kothiraj – Jyothiraj, Aishani
25-12-2014 Mr & Mrs Ramachari – Yash, Radhika Pandith
01-01-2015 Khushi Khushiyagi – Ganesh, Amoolya
15-01-2015 Jackson – Duniya Vijay, Vrunda (Pavana)