Award Movies

Group (224 titles) Prev | 1 | 2 | 3 | 4

Upasane (1974) Boothayyana Maga Ayyu (1974)
Kaadu (1974) Abachoorina Post Office (1973)
Sankalpa (1973) Nagarahavu (1972)
Hrudaya Sangama (1972) Yava Janmada Maithri (1972)
Bangarada Manushya (1972) Sipayi Ramu (1972)
Vamsha Vruksha (1972) Mukthi (1971)
Naguva Hoovu (1971) Kula Gowrava (1971)
Sharapanjara (1971) Samskara (1970)
Gejje Pooje (1970) Uyyale (1969)
Eradu Mukha (1969) Namma Makkalu (1969)
Mannina Maga (1968) Hannele Chiguridaga (1968)
Sarvamangala (1968) Bangarada Hoovu (1967)
Belli Moda (1967) Nakkare Ade Swarga (1967)
Sandhya Raga (1966) Maduve Madi Nodu (1965)
Miss Leelavathi (1965) Sathya Harishchandra (1965)
Mane Aliya (1964) Navajeevana (1964)
Chandavalliya Thota (1964) Mangala Muhurtha (1964)
Santha Thukaram (1963) Nanda Deepa (1963)
Kitthuru Chennamma (1961) Bhaktha Kanakadasa (1960)
Jagajyothi Basaveshwara (1959) School Master (1958)
Premada Puthri (1957) Bhaktha Vijaya (1956)
Mahakavi Kalidasa (1955) Bedara Kannappa (1954)

Prev | 1 | 2 | 3 | 4
Advertisements