Vishnuvardhan Movies

Actor (202 titles) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next

Aaptha Rakshaka (2010) School Master (2010) Bellary Naga (2009) Namyajamanru (2009)
Ee Bandhana (2007) Mathad Mathadu Mallige (2007) Kshana Kshana (2007) Ekadantha (2007)
Sirivantha (2006) Neenello Nanalle (2006) Vishnu Sena (2005) Varsha (2005)
Jyeshta (2004) Sahukara (2004) Aaptha Mithra (2004) Kadamba (2004)
Hrudayavantha (2003) Raja Narasimha (2003) Simhadriya Simha (2002) Jameendarru (2002)
Parva (2002) Kotigobba (2001) Diggajaru (2001) Yajamana (2000)
Nan Hendthi Chennagiddale (2000) Deepavali (2000) Soorappa (2000) Premothsava (1999)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next